Lumniczer Kórház 2013. évi közbeszerzési terve


Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

2013. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

Irányadó eljárásrend**

  Tervezett eljárási típus**

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

Élelmiszer beszerzés *

15.00.00.00-8

121. § (1) bek. a)

nyílt

2013. október

12 hónap

Nem

Gyógyszer beszerzés

33.60.00.00-6

121. § (1) bek. a)

nyílt

2013. október

12 hónap

Nem

           

           

 II. Építési beruházás

           

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kapuvár-Beledi Kistérségben:

1. rész: Rendezvényszervezés

2. rész: Rendszeres életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok

3. rész: az 1-2 rész programjaihoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység

121. §(1) bek. a)

nyílt

2013 július

22 hónap

nem

Őrző védő szolgáltatás

79.71.31.00-5

Kbt.122.§(7) bek. a) pont

"hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos"

2013. november

         24 hónap

nem

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0039

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kapuvár-Beledi Kistérségben II.

85312310-5

79952000-2

121.§(1) bek. a)

nyílt

2013 december

16 hónap

nem

IV. Építési koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

VI. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

-

-

-

-

-

-

-

TOM-IL KFT. száll. szerz.

Kékfény Security Kft váll. szerz.

Mészáros László váll. szerz.

Agora Oktatási Kft. megb. szerz.

EFFIX-Marketing Kft.

Mediusnet Kommunikációs Bt. váll szerz.

Planb-Media Kommunik. Tanács Kft. váll szerz.

Mediusnet váll. szerz.

Hafe-Hungary váll. szerz.


 

Megjegyzés:

*          A *-al megjelölt eljárásnál megengedett a részajánlattétel.

** **     Ha az eljárás 3 meghívásos, azaz 25 millió Ft alatti árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, vagy 150 millió Ft alatti építési beruházás, úgy „hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos” eljárás Kbt. 122. § (7) bekezdés

A többi esetben nemzeti eljárási rend: Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás

 


Kapuvár, 2013. február 4.

Dr. Benedek Zoltán

főigazgató