Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Ápolót keresünk

A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

pályázatot hirdet általános ápoló/szakápoló munkakör betöltésére.

 

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, többműszakos munkarend

A munkavégzés helye:

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Kapuvár ill. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály Dénesfa

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fekvőbeteg ellátásban szakápolói feladatok ellátása (önállóan, orvosi utasításra vagy együttműködő tevékenységként). A beteg szomatikus, pszichés és szociális szükséglet-kielégítésének segítése, végzése a szakma szabályai szerint. Ápolási terv készítése, végrehajtása. Adminisztrációs és dokumentációs feladatok végzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti illetmény.

Pályázati feltételek:

 • általános ápoló és általános asszisztens/felnőtt szakápoló/OKJ ápoló (54)/ápoló (55)
 • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

 • szakápolói végzettség
 • ápolói munkakörben betegágy mellett eltöltött gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • működési nyilvántartásba vételi határozat másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Istvánné Ápolási Igazgató nyújt, az 06 96 596-503-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a következő címre történő megküldésével:

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, 9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor utca 10.

Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését: általános ápoló/szakápoló

 • Elektronikus úton a titkarsag(kukac)lumniczerkorhaz.hu e-mailcímre való megküldéssel.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.31

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja a határidőben érkezett, kiírásnak megfelelő pályázatokat, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázaton résztvevőket az eredményről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a kórház titkárságán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Az intézmény honlapja: www.lumniczerkorhaz.hu.