Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Lumniczer Kórház 2015. évi közbeszerzési terve

 

 Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

2015. évi közbeszerzési terve

 A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

Irányadó eljárásrend**

  Tervezett eljárási típus**

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

Élelmiszer beszerzés *

15.00.00.00-8

Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b,

nyílt

2015. április

12 hónap

Nem

Gyógyszer*

33.60.00.00-6

AEEK-val közös

Uniós

Nem

 Gyógyszer*

 33.60.00.00-6

 Nemzeti eljárás Kbt. 122/A, alapján

 hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás tartása nélkül

 2015. szeptember

 12 hónap

 Nem

 KEOP-5.6.0/E/15 "Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása"

 33.10.00.00-1

 Nyílt eljárás (Kbt. 83§ alapján)

 nyílt

 2015. június

 3 hónap

 Nem

 

 

 

 II. Építési beruházás

KEOP-2014-4.10.0K Napenergia hasznosítás, kiserőmű telepítés

09.33.12.00-0

45.31.12.00-2

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

"hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás tartása nélkül"

2015. április

4 hónap

Nem

A betegellátás komfortfokozatának javítása, továbbá a kiszolgáló egységek felújítása a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben

45.21.50.00-7

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján

"hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás tartása nélkül"

2015. szeptember-október

2015. december 31.

Nem

Kórtermek, műtő és közösségi terek klimatizálása a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben

45.33.12.20-4

Nemzeti eljárás az új Kbt. (2015. évi CXLIII tv.) 112. §(1) bekezdés b, alapján

nyílt eljárás

2015. december

2016. május 31.

Nem

 III. Szolgáltatás-megrendelés

Villamosenergia

09.30.00.00-2

AEEK-val közös

Uniós

12 hó

nem

Gázenergia

09.20.00.00-1

AEEK-val közös

Uniós

12 hó

nem

Őrző védő szolgáltatás

79.71.30.00-5

Nemzeti eljárás a Kbt. 122. /A. § alapján

„hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás tartása nélkül”

2015.április

12 hónap

Nem

IV. Építési koncesszió

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

VI. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések

-

 Megjegyzés:

*              A *-al megjelölt eljárásnál megengedett a részajánlattétel.

**            Ha az eljárás 3 meghívásos, azaz 25 millió Ft alatti árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, vagy 150 millió Ft alatti építési beruházás, úgy „hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos” eljárás Kbt. 122. § (7) bekezdés

A többi esetben nemzeti eljárási rend: Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás

 

Kapuvár, 2015. február 4.

Dr. Benedek Zoltán

főigazgató

 

Medirex váll. szerz. 1. rész

Medirex váll. szerz. 2. rész

Medi-Cont váll. szerz. 1. rész

Medi-Cont váll. szerz. 2. rész

Kékfény Security szerz.

Konszeg szerz.

Funkció Kft. szerz.

EC Ker. és Váll. Kft. szerz.

Art-Ker Plusz Kft. szerz.

ILLKER-FOOD Kft. szerz.